Aktualności i Ważne Wydarzenia


Kwiecień
 

 Ogólnopolska Konferencja - Nauka Praktyce „Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań”.
Skierniewice, 20 – 21 kwietnia 2010 r.


 W dniach 20 i 21 kwietnia 2010 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja - Nauka Praktyce „Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań”, której organizatorem był Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Komitet Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk.

 Pierwszy dzień konferencji dotyczył uprawy porzeczki i agrestu i odbył się w kinoteatrze „POLONEZ”, natomiast drugiego dnia, w Gmachu Głównym ISK mówiono o uprawie borówki wysokiej. W konferencji w ciągu dwóch dni uczestniczyło około 500 słuchaczy.

Ogólnopolską Konferencję otworzył zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka – prof. dr hab. Edward Żurawicz, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Przed rozpoczęciem wykładów ogłosił on minutę ciszy, w celu oddania hołdu tragicznie zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem.

Program pierwszego dnia konferencji zawierał jedenaście wykładów, z których osiem prowadzonych było przez pracowników naukowych ISK (dr L. Sas-Paszt, doc. dr hab. S. Pluta, mgr A. Broniarek-Niemiec,  doc. dr hab. B. Łabanowska, doc. dr hab. J. Lisek, dr Z. Kotłowski, mgr J. Mochecki, dr P. Wawrzyńczak). W swoich  wystąpieniach omawiali oni tematy dotyczące m.in. ekologicznej uprawy roślin sadowniczych, tradycyjnej i integrowanej produkcji owoców krzewów jagodowych, jak również dotyczące zmechanizowanej technologii tej uprawy. Przedstawione zostały także nowości odmianowe w badaniach i hodowli gatunków porzeczki czarnej i agrestu w Polsce oraz ostatnie trendy na świecie. Podczas pierwszego dnia Konferencji zgromadzonym gościom dostarczono szczegółowych komentarzy do programu ochrony krzewów jagodowych  przed chorobami, szkodnikami i chwastami, jak również udzielono cennych wskazówek, jak zapewnić dobre zapylenie kwiatów na plantacjach tych roślin. Prelegenci spoza Instytutu przedstawili m.in. stan obecny rozwoju produkcji owoców z roślin jagodowych w naszym kraju, jak i ich zagospodarowanie przez przemysł przetwórczy i zamrażalniczy w 2010 roku, oraz podkreślili znaczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Czarnej Porzeczki, którego hasłem jest ”Czarna porzeczka najlepszy owoc jagodowy dla życia”  (dr B. Nosecka, Z. Kacprzyk, W. Błocki).

 Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji swoje referaty wygłosiło dwunastu wykładowców, z których, podobnie jak pierwszego dnia, większość stanowili pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (doc. dr hab. K. Smolarz, mgr B. Koziński, dr D. Krzewińska, prof. dr hab. E. Żurawicz, dr H. Bryk, doc. dr hab.  B. Łabanowska, doc. dr hab. J. Lisek, dr K. Zmarlicki i dr K. Rutkowski). Wykłady dotyczące borówki rozpoczęły się historią uprawy tego gatunku w Polsce. Kolejne poruszały tematy bardziej szczegółowe, takie jak wpływ cięcia odmładzającego na plonowanie krzewów borówki oraz wpływ przygotowania gleby na wzrost i owocowanie odmiany Bluecrop. W dalszej części wykładów omówione zostały cele i kierunki w hodowli borówki w naszym kraju, jak również ekonomiczne aspekty jej produkcji. Poruszona została również bardzo ważna sprawa zwalczania chwastów oraz występujących na borówkach chorób i szkodników. Konferencję zamykał wykład o jakości i przechowywaniu owoców tego gatunku. Drugiego dnia wystąpili również prelegenci spoza ISK (W. Stępień, E. Paduch-Cichal), którzy mówili o zaleceniach nawozowych dla borówki oraz chorobach powodowanych przez wirusy. Pan Ireneusz Komorowski ze Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej przedstawił opinię producentów na temat rozwoju uprawy borówki wysokiej w Polsce na dzień dzisiejszy oraz jego perspektywy na przyszłość.

P o zakończeniu drugiego dnia Konferencji wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w wycieczce na Pole Doświadczalne SGGW w Skierniewicach oraz na plantacje borówki wysokiej Pana Andrzeja Jarosza w Grabinie k. Radziwiłowa.
Podczas trwania Konferencji goście mieli również okazję zakupienia materiałów konferencyjnych i wydawnictw Instytutu.

Fotoreportaż

Tekst: mgr Katarzyna Bisko
Foto: Jolanta Klemba, Marek Słowiński

 


 Powrót do listy aktualnosci: 2010