Aktualności i Ważne Wydarzenia


Maj
 

 Seminarium inauguracyjne projektu badawczego pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”
Skierniewice, 26 maja 2010 r.


W dniu 26 maja 2010 r. odbyło się pierwsze seminarium dotyczące projektu badawczego pod tytułem „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych” pod akronimem HortiEnergia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W skład konsorcjum projektu wchodzą Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Spotkanie otworzyła dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka pani prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska. Pani Dyrektor serdecznie powitała zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. prof. dr hab. Rudolf Michałek dr h.c. multi (UR Kraków), dr Lidia Sas-Paszt (ISK), którzy wraz z panią dyrektor Instytutu stanowią komitet sterujący. Wśród gości byli również prof. dr hab. Ryszard Hołownicki (ISK) – Kierownik projektu, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków) – Koordynator naukowy oraz Kierownicy zadań z ISK (dr Paweł Konopacki, dr Jacek Nowak, doc. dr hab. Waldemar Treder) i UR Kraków (dr inż. Hubert Latała). Przedstawili oni m.in. cel projektu, którym jest opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania traconej dotąd energii w produkcyjnych tunelach foliowych oraz plan realizowanych zadań podczas trwania projektu od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2015 roku.
Przeprowadzone seminarium rozpoczęło cykl spotkań, które będą miały na celu popularyzację i upowszechnianie uzyskanych wyników badań.

Fotoreportaż

     Powrót do listy aktualnosci: 2010