Aktualności i Ważne Wydarzenia


Czerwiec
 

 XIII Dzień Otwartych Drzwi
1 czerwca 2010 r., Sad Doświadczalny w Dąbrowicach1 czerwca 2010 roku odbył się XIII Dzień Otwartych Drzwi w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, którego organizatorem był Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, natomiast sponsorami były firmy Agrosimex, Agrola oraz BASF.

 Przybyłych gości przywitała główna organizatorka pani dr Barbara Michalczuk – Kierownik Zakładu Upowszechniania i Promocji, natomiast spotkanie oficjalnie otworzył zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu – prof. dr hab. Edward Żurawicz, który również serdecznie powitał uczestników spotkania, a wśród nich posła na sejm i jednocześnie prezesa Związku Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego oraz „Sadownika roku 2009”, a zarazem prezesa Związku Sadowników RP rejonu grójeckiego  – Leszka Przybytniaka.

Prelekcje rozpoczął prof. dr hab. Augustyn Mika komentarzem dotyczącym sytuacji sadownictwa w bieżącym roku. Przedstawił prognozy zbiorów owoców poszczególnych gatunków. Warunki pogodowe panujące wiosną miały wpływ nie tylko na zawiązywanie owoców, lecz także w dużym stopniu decydowały o występowaniu szkodników w sadach i jagodnikach. Na ten temat wypowiadał się prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, który pokrótce omówił zagrożenia ze strony przędziorków, mszyc, owocówek, zwójkówek, miodówek, muchówek, jak również możliwości ich zwalczania. Problemy związane z chorobami roślin sadowniczych przedstawiła doc. dr hab. Anna Bielenin, która podkreśliła, iż wciąż padające deszcze mocno utrudniały prawidłową ochronę roślin. Pani dr Elżbieta Rozpara zreferowała tematykę związaną z zimowymi mrozami oraz wiosennymi przymrozki, które mocno uszkodziły młode drzewka,  zwłaszcza te sadzone jesienią, oraz kwiaty m.in. na morelach i wczesnych brzoskwiniach. Tegoroczna wiosenna pogoda wpłynęła również na sposób nawożenia roślin sadowniczych, o czym mówił doc. dr hab. Eugeniusz Szwonek, podkreślając, jak duże są ubytki składników pokarmowych przez ich wypłukanie w głąb profilu glebowego. Doc. dr hab. Waldemar Treder przedstawił projekt „Proza”, którego celem jest zmniejszenie ryzyka utraty plonu wynikającego ze zmian pogodowych, m.in. przez przewidywanie i zapobieganie przymrozkom. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki ochrony omówił prof. dr. hab. Ryszard Hołownicki przedstawiając nawigowany opryskiwacz do środowiskowo bezpiecznej ochrony sadów, który w dużym stopniu ogranicza zanieczyszczenie środowiska oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.

Po krótkich wystąpieniach pracowników naukowych Instytutu goście mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami prowadzonymi w Dąbrowicach. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy tematyczne dotyczące różnych gatunków roślin sadowniczych. Zarówno w czasie zwiedzania, jak i podczas indywidualnych konsultacji z pracownikami naukowymi Instytutu zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje i fachowe porady związane z uprawą poszczególnych gatunków.

 W czasie trwania imprezy można było zapoznać się z 32 firmami z branży sadowniczej, które prezentowały swoje wyroby oraz technologie. Wszyscy zainteresowani mogli również nabyć wydawnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka.

W związku z tym, że Dzień Otwartych Drzwi odbywał się w Dzień Dziecka obecna była również prezes Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” pani  Maria Czyżykowska-Karczewska, która przedstawiła działalność Fundacji i w imieniu najmłodszych, prosiła o pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Podczas spotkania w Dąbrowicach na bieżąco aktualizowany program oraz oferty przybyłych firm były prezentowane drogą radiową przez redaktora radia RSC Macieja Bąbę. 

Fotoreportaż

Foto: Marek SłowińskiPowrót do listy aktualnosci: 2010