Aktualności i Ważne Wydarzenia


Czerwiec
 

 Nowa punktacja czasopism naukowych ISK -„Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” i "Journal of Apicultural Science.
Warszawa, 21 czerwca 2010 r.


Zgodnie z komunikatem NR 16/2010 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2010 r. nastąpiła zmiana liczby punktów dla czasopism naukowych.

Publikacje naukowe umieszczone w czasopismach wydawanych przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka – uzyskują:

  • w „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research -  6 punktów,

  • w "Journal of Apicultural Science" – 9 punktów.


Czasopismo „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” jest indeksowane w bazach krajowych i zagranicznych: CAB Abstracts (http://www.cabi.org/), Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com/), Thomson Reuters (http://science.thomsonreuters.com/), SIGŻ (http://www.cbr.edu.pl/), Polish Scientific Journal Contents (http://psjc.icm.edu.pl/), i AGRO-LIBREX (http://bg.au.poznan.pl/) .

Czasopismo „Journal of Apicultural Scince" jest indeksowane w bazach krajowych i zagranicznych: Thomson Reuters (http://www.scientific.thomsonreuters.com/), Polish Scientific Journal Contents (http://psjc.icm.edu.pl)

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
 www.insad.pl/jofaop.html
Edytor Sekcji Sadowniczej – Prof. dr hab. Lech Michalczuk,
Edytor Sekcji Roślin Ozdobnych - Prof. dr hab. Marian Saniewski,
Sekretarz Redakcji - inż. Halina Pietrzkowska

Journal of Apicultural Science
www.jas.org.pl/index.html
Edytor – doc. dr hab. Teresa Szczęsna

 Powrót do listy aktualnosci: 2010