Aktualności i Ważne Wydarzenia


Sierpień
 

 12 Międzynarodowa Konferencja nt. Zarazy Ogniowej
Warszawa, Skierniewice
16 – 20 sierpnia 2010 r.


W dniach 16 - 20 sierpnia 2010 r. w salach Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się 12 Międzynarodowa Konferencja nt. Zarazy Ogniowej (12th International Workshop on Fire Blight) pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Organizatorem konferencji był Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Konferencja była współorganizowana z europejskim programem Cost Action 864.

 W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczył podsekretarz stanu MRiRW Marian Zalewski, prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska – Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz główny organizator prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 34 krajów, które zaprezentowały 118 referatów i posterów. Wśród gości honorowych był obecny Dyrektor Generalny Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) Nico Van Opstal, który wygłosił referat wprowadzający.

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska wręczyła najwyższą nagrodę ISK ‘Kryształowe Jabłuszko’  wybitnym naukowcom za wkład w rozwój badań dotyczących zarazy ogniowej. Nagrody otrzymali: prof. dr Klaus Geider, prof. dr Chris Hale, prof. dr Maria Hevesi, prof. dr Hikmet Saygili, prof. dr Virginia Stockwell, prof. dr Sherman Thomson, dr Nico van Opstal, prof. dr Wolfgang Zeller, a nagrodę specjalną otrzymał prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.

W ramach konferencji w dniu 18 sierpnia odbyła się sesja terenowa w sadach i szkółkach w rejonie grójeckim i rawskim oraz wizyta w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Goście zapoznali się ze strukturą i działalnością Instytutu oraz z liczną grupą pracowników naukowych ISK, którzy zaprezentowali swoje projekty badawcze, laboratoria i zakłady. Goście zwiedzili kompleks szklarniowo-laboratoryjny wraz z Pracownią Badania Bezpieczeństwa Żywności, Pracownię Fitopatologii, Pracownię Przechowalnictwa, Pracownię Przetwórstwa, Pracownię Niekonwencjonalnych Metod Hodowli, Pracownię Rizosfery oraz oceniali owoce z Sadu Doświadczalnego ISK w Dąbrowicach.

 Ważność problemów poruszanych na Konferencji wynikała z tego, że zaraza ogniowa jest najniebezpieczniejszą, wyniszczającą chorobą bakteryjną jabłoni i grusz, która, jeśli występuje na materiale szkółkarskim jest chorobą kwarantannową. Jej sprawcą jest bakteria Erwinia amylovora. Jest ona polifagiem porażającym 130 gatunków roślin, głównie z rodziny różowatych. Zarazę ogniową w Polsce wykryto we wszystkich rejonach uprawy jabłoni i grusz, ale nie występuje ona regularnie. Choroba ta jest problemem sadownictwa na całym świecie. Ochrona roślin przed zarazą ogniową obejmuje metody chemiczne, agrotechniczne i biologiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://www.fireblight2010.pl/

     
     

Fotoreportaże

Warszawa - obrady

Wizyta uczestników konferencji w ISK

Sesja terenowaPowrót do listy aktualnosci: 2010