Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
 

 VII Rolniczy Festiwal Nauki
Brwinów, 16 września 2010 r.


W dniach 16 i 17 września Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie zorganizowali VII Rolniczy Festiwal Nauki pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 W konferencji uczestniczył dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ryszard Miazek dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Gospodarz Festiwalu Krzysztof Mościcki dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odczytał list od prof. dr hab. Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach Festiwalu odbywała się konferencja pod hasłem: „Przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i Europie”. Pierwszy referat pt. „Polityczne aspekty gospodarki rodzinnej w rolnictwie. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w UE” wygłosił dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas trwania konferencji jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie rolnicze z całej Polski przedstawiały swoje osiągnięcia. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka przygotował stoisko promocyjne, na którym prezentował swój bogaty dorobek oraz najważniejsze programy unijne, których jest  koordynatorem: „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” – Eko TechProdukt. Zaprezentowaliśmy również zalecenia dotyczące usuwania skutków powodzi w uprawach sadowniczych, roślin ozdobnych i w gospodarstwach pasiecznych.

 Drugiego dnia Festiwal gościł w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, gdzie odbyła się konferencja oraz kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych.Powrót do listy aktualnosci: 2010