Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
 

 Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych
Skierniewice, 27-28 wrzesnia 2010 r.


W dniach 27-28 września 2010 roku odbyła się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (ISK) Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych współorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych (SPORC). Podczas sesji referatowej wygłoszono 5 wykładów, w tym cztery przez gości zagranicznych (Co Buschman i H. Westerhof z Holandii oraz V. Beinoris z Litwy). Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z produkcją roślin cebulowych w Gospodarstwie Iwony i Tomasza Morawskich w Jawczycach k. Warszawy oraz zwiedzić zrewaloryzowany Park w Żelazowej Woli.

W ramach konferencji odbyło się także Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, podczas którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia, wymieniając część jego składu. Viceprezesem została jednak ponownie wybrana dr Jadwiga Treder z ISK. Funkcję sekretarza Stowarzyszenia nadal będzie pełnił dr Dariusz Sochacki, również z ISK.
W konferencji wzięło udział 60 osób, głównie producentów – kwiaciarzy.

     
     Powrót do listy aktualnosci: 2010