Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
 

 

XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”
Skierniewice, 29–30 września 2010 r.


W dniach 29 i 30 września 2010 r. odbyła się XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”, której organizatorami byli Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Komitet Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast Partnerem Regionalnym był Urząd Marszałkowski w Łodzi.  

 Tegoroczną Konferencje otworzył zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i jednocześnie przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Edward Żurawicz, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Uroczystym momentem wstępnej części konferencji było wręczenie dyplomów Towarzystwa Przyjaciół ISK i Związku Sadowników Polskich zasłużonym pracownikom ISK.

Dyplomy otrzymali:

  • Prof. dr hab. Augustyn Mika za całokształt prac badawczych i upowszechnieniowych na rzecz polskiego sadownictwa

  • Dr Grzegorz Doruchowski, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Andrzej Sujka, Krzysztof Poszwiński, mgr Waldemar Świechowski, dr Artur Godyń za opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypowego modelu inteligentnego  opryskiwacza zadaniowego CASA

  • Dr Barbara Michalczuk, mgr Jerzy Mochecki, Marek Słowiński, Barbara Juraś, mgr Ireneusz Czuj, Jolanta Klemba, Andrzej Sujka, Ryszard Sałuda, inż. Anna Wikońska, inż. Danuta Polkowska za organizację konferencji naukowych i wystaw, w tym za wystawę na Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

  • Jolanta Klemba za 25 lat pracy w Towarzystie Przyjaciół ISK

 

 Część wykładową konferencji rozpoczęli prof. dr hab. Kazimierz Tomala z SGGW i prof. dr hab. Augustyn Mika z ISK, którzy omówili nowe kierunki badań w przechowalnictwie i w sadownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład prof. dr. hab. Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczący GMO oraz dr. hab. Józefa Tyburskiego prof. UWM, który mówił o rozwoju ekologicznej produkcji owoców. W pierwszej części wykładów plenarnych znalazły się także ciekawe referaty pracowników naukowych ISK dotyczące m.in. projektu badawczego UE ISAFRUIT - współautorstwa prof. dr. hab. Witolda Płocharskiego i dr. Grzegorza Doruchowskiego oraz referat pt. „Rola agroinżynierii w rozwoju produkcji owoców w Polsce” przygotowany przez prof. dr. hab. Ryszarda Hołownickiego, dr. Pawła Wawrzyńczaka oraz dr. Jacka Rabcewicza.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji zaplanowane 10-minutowe ustne doniesienia wygłaszane były podczas trzech oddzielnych sesji: Agrotechnika – rośliny jagodowe; Przechowalnictwo, przetwórstwo, jakość i bezpieczeństwo owoców oraz  Ekologiczne metody produkcji – Projekt badawczy EkoTechProdukt, na których łącznie zaprezentowano ok. 40 doniesień. W drugim dniu konferencji w czasie dwóch sesji, tj. Hodowla, odmianoznawstwo i szkółkarstwo oraz Agrotechnika, agroinżynieria, ekonomika - wygłoszono ok. 20 doniesień.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli obejrzeć prezentowane postery (ok. 75), które podobnie jak doniesienia podzielone zostały na sesje, z dodatkową – Biotechnologią. Wszystkie prace brały udział w konkursie na najciekawszy poster i oceniane przez jury w składzie: prof. dr hab. Lech Michalczuk, prof. dr hab. Augustyn Mika, dr hab. Jerzy Szymona, prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak oraz prof. dr hab. Kazimierz Tomala, który podsumował sesję posterową oraz udzielił niezwykle ważnych rad dotyczących prawidłowego sposobu przygotowywania plakatów. Wyróżniony został poster pt. „Ocena sensoryczna nowych odmian gruszek” współautorstwa dr Doroty Konopackiej, dr. Krzysztofa Rutkowskiego, dr Doroty Kruczyńskiej, dr Anny Wawrzyńczak, mgr Katarzyny Jesionkowskiej oraz prof. dr. hab. Witolda Płocharskiego – pracowników naukowych ISK. 

Organizację XLVI Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Sadowniczej "Nauka Praktyce" wsparły finansowo firmy: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EKODARPOL", INCO-VERITAS S.A., Mazowiecka Fabryka Drożdży "Józefów" Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 
 

Fotoreportaż

 Powrót do listy aktualnosci: 2010