Aktualności i Ważne Wydarzenia


Październik
 

I Ogólnopolski Festiwal Jabłka
Wola Chojnata, 3 października 2010 r.


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka uczestniczył w I Ogólnopolskim Festiwalu Jabłka w dniu 3 października 2010 r. w Pałacu Chojnata . Głównym organizatorem festiwalu był Prezes Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, Starosta Rawski pan Józef Matysiak oraz pan Roman Jagieliński Prezes Grupy Producentów Owoców „Roja”.

 W skład Komitetu Honorowego wchodzili marszałkowie: Włodzimierz Fisiak (województwa łódzkiego), Krzysztof Grabczuk (województwa lubelskiego), Adam Jarubas (województwa świętokrzyskiego), Marek Nawara (województwa małopolskiego), Adam Struzik (województwa mazowieckiego), prof. Danuta M. Goszczyńska (ISK), prof. Alojzy Szymański (SGGW), prof. Andrzej Kowalski (IERGŻ), prof. Eberhart Makosz (ZTRSK) oraz Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP i dr Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, w którego imieniu, przybyli Podsekretarz Stanu MRiRW Tadeusz Nalewajk oraz dr Bogusław Rzeźnicki Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin.

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka przygotował wystawę plenerową, na której zaprezentował  swoje osiągnięcia i projekty badawcze realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Innowacyjnej Gospodarki” – „EkoTechProdukt”, „HortiEnergia”, „Proza” oraz najnowocześniejszy nawigowany opryskiwacz do środowiskowo bezpiecznej ochrony sadów (satelitarnie nawigowany opryskiwacz powstał w ramach projektu ISAFRUIT- CASA Concept, 6 PR UE). Na wystawie zaprezentowano również kolekcję jabłek pochodzących z Zakładu Doświadczalnego ISK w Dąbrowicach. Wystawę przygotował Zakład Upowszechniania i Promocji ISK.

W ramach festiwalu odbył się panel dyskusyjny oraz liczne prelekcje, których wiodącym tematem było jabłko. Profesor dr hab. Augustyn Mika (ISK) przedstawił doskonałą prelekcję na temat ”jabłka w historii”. Między innymi prelegentami byli; prof. Jerzy Bralczyk mówiący o „jabłku w literaturze”, prof. ojciec Tomasz Dostatni mówiący o „jabłku w religii”, prof. Andrzej Kowalski mówiący o „jabłku w gospodarce” i dr Czesław Siekierski mówiący o „jabłku w Unii.

FotoreportażPowrót do listy aktualnosci: 2010