Aktualności i Ważne Wydarzenia


Październik
  Odbyła się w Warszawie konferencja międzynarodowa: "Environmentally Friendly Spray Application Techniques". Przewodniczącym Komitetu Honorowego był - prof. dr hab. Janusz Haman; Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - dr Grzegorz Doruchowski; Przewodniczącym Komitetu Naukowego - doc. dr hab. Ryszard Hołownicki; Sekretarzem konferencji był - dr Paweł Konopacki. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników z 32 krajów świata, przede wszystkim  z Europy oraz z USA, Nowej Zelandii i Izraela, reprezentujących wiodące placówki naukowe oraz firmy działające w obszarze techniki ochrony upraw. Wygłoszono 40 referatów, w tym 6 przeglądowych referatów zamawianych oraz przedstawiono 20 posterów.


Powrót do listy aktualnosci: 2004