Aktualności i Ważne Wydarzenia


Listopad
 

XIV Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska
„Nowości w nawożeniu i ochronie roślin szkółkarskich”
Darłowo, 4-5 listopada 2010 r.


W dniach 4-5 listopada 2010 roku w Hotelu Jan w Darłowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Nowości w nawożeniu i ochronie roślin szkółkarskich”, której organizatorem był Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka.

 Konferencję otworzyła pani dr hab. Bożena Matysiak, która serdecznie powitała zgromadzonych gości.

Podczas trzech sesji referatowych wygłoszono 19 referatów, które obejmowały swoją tematyką nawożenie i zwalczanie chwastów w szkółkach roślin ozdobnych, a także ochronę roślin przed chorobami oraz szkodnikami. Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, w której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z produkcją różaneczników w gospodarstwie Pana Jana Ciepłuchy w Rzesznikowie koło Rymania oraz drzew, krzewów ozdobnych i bylin w gospodarstwie szkółkarskim Państwa Bigońskich w Dobrzycy. Dużą atrakcją sesji terenowej była możliwość zwiedzenia ogrodów tematycznych Hortulus.

 W konferencji wzięło udział 120 uczestników, wśród których przeważały osoby związane z produkcją szkółkarską, a także przedstawiciele firm z branży ogrodniczej oraz pracownicy naukowi z różnych ośrodków w Polsce.

FotoreportażPowrót do listy aktualnosci: 2010