Aktualności i Ważne Wydarzenia


Sierpień
 

XXVIII Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy - „Nauka i ogrodnictwo dla ludzi” (Science and Horticulture for People)
Lizbona, 22 – 27 sierpnia 2010 r.


W dniach 22 – 27 sierpnia 2010 r. w stolicy Portugali – Lizbonie, odbył się XXVIII Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy, zorganizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science – ISHS), Portugalskie Stowarzyszenie Ogrodnicze (Portuguese Horticultural Association – APH)  i Hiszpańskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (Spanish Society for Horticultural Science – SACH). Tegoroczne Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nauka i ogrodnictwo dla ludzi” (Science and Horticulture for People).

W licznie odbywających się w tym czasie kolokwiach (9), sympozjach (18), seminariach (14), sesjach tematycznych (18) i warsztatach (30) wzięła udział 22 osobowa delegacja pracowników z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Prof. dr hab. Marian Saniewski, jako przewodniczący Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych, wziął udział w obradach Zarządu ISHS, które odbyły się dwa dni przed rozpoczęciem Kongresu.

Trzeciego dnia Kongresu (24 siepnia) funkcję przewodniczącego sesji 4 Sympozjum dotyczącego roślin jagodowych obejmował prof. dr hab. Edward Żurawicz. Podobną funkcję pełnił również dr Grzegorz Doruchowski, który przewodniczył sesji 7 podczas Sympozjum dotyczącego ISAFRUIT (23 sierpnia). W czasie trwania Kongresu pracownicy naukowi ISK wygłaszali również referaty oraz krótkie ustne prezentacje. W poszczególnych sesjach posterowych przedstawione zostały  także plakaty autorstwa lub współautorstwa naszych koleżanek i kolegów. Na XXVIII Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy w Lizbonie przybyło ponad 2000 naukowców z całego świata. 

 Powrót do listy aktualnosci: 2010