Aktualności i Ważne Wydarzenia


Październik
  Odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych z zakresu " Integrowana produkcja owoców, warzyw i płodów rolnych". Studia Podyplomowane organizowane są przez Centrum Doskonałości, pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Remigiusz Olszak; Kierownikiem Studiów - doc. dr hab. Ryszard Hołownicki; Sekretarzem - dr Andrzej Holewiński. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie integrowanej produkcji. Przewiduje on 210 godzin zajęc rozłożonych na dziewięć trzytygodniowych zjazdów w okresie od października 2004 do czerwca 2005 r. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz specjaliści z Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennistwa oraz zaproszeni eksperci z ośrodków naukowych z krajów europejskich. Absolwenci studiów, po przedłożeniu i obronie prac dyplomowych, uzyskają uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń dla producentów prowadzących produkcję integrowaną owoców, warzyw i płodów rolnych.


Powrót do listy aktualnosci: 2004