Aktualności i Ważne Wydarzenia


Grudzień
 

 Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i promocji doktorów podczas ostatniej sesji Rady Naukowej
Skierniewice, 20 grudnia 2010 r.


Dnia 20 grudnia 2010 r. podczas Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocja doktorów.

Z rąk Zastępcy Dyrektora, Pana prof. dr. hab. Edwarda Żurawicza oraz Przewodniczącego Rady Naukowej, Pana prof. dr.  hab. Kazimierza Tomali, dyplom doktora habilitowanego otrzymała Pani dr Eleonora Gabryszewska. Pani dr Anna Keutgen oraz Pan dr Norbert Keutgen z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli odebrać swoich dyplomów.

Następnie odbyła się uroczysta promocja doktorów. W obecności swoich promotorów, wspólny tekst ślubowania złożyli:
Pani dr Agnieszka Masny  promotor Pan prof. dr hab. Edward Żurawicz
Pani dr Anita Kuras   promotor Pani prof. dr hab. Małgorzata Korbin
Pani dr Anna Jarecka-Boncela  promotor Pani prof. dr hab. Marian Saniewski
Pani dr Marta Zawadzka  promotor Pan prof. dr hab. Teresa Orlikowska
Pan dr Jerzy Szymula   promotor Pan prof. dr hab. Wojciech Skowronek
Pani dr Bogumiła Badek  promotor Pan prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
Pani dr Mieszczakowska-Frąc Monika promotor Pan prof. dr hab. Witold Płocharski
 Pani dr Jesionkowska Katarzyna promotor Pani prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna
Pan dr Lewandowski Mariusz  promotor Pan prof. dr hab. Edward Żurawicz

W uroczystości nie mogła uczestniczyć Pani dr Małgorzata Sekrecka – promotor Pan prof. dr hab. Edmund Niemczyk.

Przewodniczący Rady Naukowej Pan prof. dr hab. Kazimierz Tomala w imieniu Dyrekcji oraz Rady Naukowej wyraził ogromną radość, że wciąż rośnie liczba doktorów i doktorów habilitowanych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa.  Jednocześnie złożył nowo utytułowanym gratulacje oraz życzenia świąteczno – noworoczne.

 Posiedzenie Rady Naukowej przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2010 r. było ostatnim w historii działalności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Pan prof. Tomala w podsumowaniu  wyraził radość, że kończący się rok obfitował w ważne wydarzenia, zaowocował wysokimi osiągnięciami oraz daje duże nadzieje na przyszłość. W nawiązaniu do faktu powstania nowej jednostki naukowej – Instytutu Ogrodnictwa, wyraził życzenie, by na fundamentach obu jednostek osiągnąć taką pozycję, jaką prezentowały dwa Instytuty.

Prof. dr hab. Edward Żurawicz w imieniu Dyrekcji, złożył na ręce Profesora Kazimierza Tomali serdeczne podziękowania za ciężką i owocną pracę dla Rady Naukowej. Po zakończeniu posiedzenia wszyscy członkowie Rady Naukowej zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

FotoreportażPowrót do listy aktualnosci: 2010