Aktualności i Ważne Wydarzenia


Kwiecień
  Komisja Europejska na podstawie oceny niezależnych ekspertów skierowała projekt pt.: Wspieranie udziału Europy Centralnej w sektorze Rolnictwo-Żywność w ramach 6 Programu Ramowego do sfinansowania na lata 2004-2006. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa jest partnerem naukowym tegoż projektu. Koordynatorem jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w osobie prof. Wojciecha Nowackiego. Ze strony ISK koordynatorem jest mgr Lucyna Zielińska. Partnerami projektu jest osiem instytucji naukowych z Węgier, Estonii, Łotwy, Słowacji, Holandii i Polski. Projekt będzie wsparciem finansowym dla instytucji naukowych, uczestniczących w programie Zdrowa i Bezpieczna Żywność w ramach 6 PR Komisji Europejskiej.


Powrót do listy aktualnosci: 2004