Oddział Pszczelnictwa

strona www

 

ul. Kazimierska 2, 24-100 PUŁAWY
tel.: 81 8864208, 81 8862164 
fax: 81 8864209
e-mail: opisik@man.pulawy.pl

 

 

Zakłady Naukowe

Zakład Hodowli Pszczół

Zakład Technologii Pasiecznej

Zakład Zapylania Roślin

Zakład Produktów Pszczelich