Działy Administracyjne

1. Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik - mgr Stanisław Wojciechowski
e-mail: Stanislaw.Wojciechowski@insad.pl

2. Sekcja Funduszy Strukturalnych
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Funduszy Strukturalnych i Kooperacji Naukowej

3. Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: mgr Stanisław Biernat
e-mail: Stanislaw.Biernat@insad.pl

4. Dział Gospodarczy
Kierownik: inż. Leszek Ko¶ka
e-mail: Leszek.Koska@insad.pl 

5. Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: inż. Maria Kruszewska
e-mail: Maria.Kruszewska@insad.pl