Kondolencje

Do Społeczeństwa
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Na ręce Dyrektora Instytutu
prof. dr hab. Danuty Goszczyńskiej
96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18

List kondolencyjny z powodu śmierci profesora Szczepana A. Pieniążka


Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Profesora Szczepana A. Pieniążka, znakomitego uczonego, biologa i sadownika - założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Profesor Szczepan A. Pieniążek, wychowawca kilku pokoleń naukowców, praktyków sadowników, organizator badań naukowych, popularyzator wiedzy sadowniczej, a także Człowiek wielkiego serca, niezwykłej dobroci i skromności - pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Osobiście,  jestem Mu bardzo wdzięczny za pomoc w zorganizowaniu mojego stażu naukowego w USA.

Z wyrazami głębokiego współczucia i nadzieją na kontynuację idei Pana Profesora w Państwa Środowisku,
 
      Senator RP 
Dziekan Wydziału Biologii  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Olsztyn, dn. 05.09.2008 r.