Kondolencje

 Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Sadownictwa
               
Szczecin, 4.07.2008 r.

 


       Pani
       Prof. dr hab. Danuta Goszczyńska
       Dyrektor Instytutu Sadownictwa
       i Kwiaciarstwa
       ul. Pomologiczna 18
       96-100 Skierniewice


Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Szczepana Pieniążka. Był naszym nauczycielem, przyjacielem, od wielu lat służył nam radą i pomocą. Pod Jego kierunkiem zdobywaliśmy stopnie i tytuły naukowe. Ceniliśmy Go jako wspaniałego, przyjaznego i życzliwego Człowieka. Był niekwestionowanym twórcą polskiego, nowoczesnego sadownictwa.
Dziś żegnamy Pana Profesora z wielkim żalem. Pozostanie w naszej pamięci jako uczony, a przy tym wielkiego umysłu skromny Człowiek.
Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Pana Profesora oraz całemu Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

       prof. Waldemar Ostrowski
       prof. Maria Krystyna Ostrowska
       dr hab. Piotr Chełpiński
       dr Józef Grajkowski
       dr Grzegorz Mikiciuk
       dr Ireneusz Ochmian
       mgr Joanna Popiel
       Roman Strzelecki