Kondolencje

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Poznań, dnia 02.07.2008r.


Szanowna Pani
Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska
Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Szczepana A. Pieniążka.

Odszedł od nas nie tylko Twórca Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach ale przede wszystkim niedościgniony autorytet w dziedzinie polskiego sadownictwa. Zawsze będziemy pamiętać Profesora jako wybitnego botanika, humanistę, pedagoga i naukowca. Człowieka o wielkim sercu, niezwykle życZliwego ludziom. Wielkiego Przyjaciela Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

W imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej IOR-PIB i wszystkich pracowników Instytutu,
przekazuję kondolencję, prosząc zarazem o przekazanie wyrazów współczucia Wielce Szanownej Rodzinie Zamarłego.


Z wyrazami szacunku
DYREKTOR
doc. dr hab. Marek Mrówczyński