Kondolencje

Warszawa 24.07.2008r.

Szanowna Pani Dyrektor
Prof. dr hab.  Danuta Goszczyńska
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Szczepana A. Pieniążka, założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Pragniemy na Pani ręce w imieniu Zarządu oraz członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przekazać wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Prof. dr Szczepan A. Pieniążek swą aktywną działalnością badawczą i organizatorską stworzył fundamenty dla rozwoju nauki sadowniczej i towarowej produkcji owoców w Polsce. Był wychowawcą i najlepszym nauczycielem wielu pokoleń pracowników nauki i sadowników praktyków. Dla nich stworzył warunki do poznawania świata, nauki i praktyki sadowniczej w wielu krajach.

Jego odejście stanowi dla polskiej nauki i ogrodnictwa wielką stratę.
  

 Z wyrazami szczerego żalu żegnają


            Członkowie Stowarzyszenia
 Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)