Kondolencje-Wspomnienia

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim…”
Jan Kochanowski


Pan Profesor Szczepan Pieniążek na zawsze pozostanie w pamięci wielu pokoleń sadowników, naukowców, studentów ogrodnictwa, jako gorliwy popularyzator nowoczesnego sadownictwa.

Marzeniem Pana Profesora po powrocie ze studiów w Stanach Zjednoczonych było, aby kilogram jabłek kosztował u nas tyle co kilogram chleba i aby były one dostępne dla każdej polskiej rodziny. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Profesora w zakładanie nowoczesnych sadów jabłka stały się bardzo popularnym owocem, dostępnym w każdym sklepie i na każdym targu.

Wszyscy kojarzą nazwisko Profesora Pieniążka z amerykańskimi odmianami, takimi jak Macintosh, Lobo czy Cortland, ale nie każdy wie, że z inicjatywy Pana Profesora powstała kolekcja starych, historycznych odmian jabłoni w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie pod Warszawą. W ciągu 20 lat zgromadzono tam kilkaset odmian z całej Polski.

Będzie nam wszystkim bardzo brakowało człowieka, który umiał dzielić się swoją wiedzą i zaszczepił w sercach swoich uczniów zamiłowanie do sadownictwa.


Cześć Jego Pamięci!

Marta Dziubiak, wieloletni kurator
kolekcji starych odmian jabłoni
w Ogrodzie Botanicznym PAN