Kondolencje

Proszę przyjąć od botanicznego środowiska Wrocławia wyrazy współczucia i żalu z powodu odejścia Pana Profesora Pieniążka.

Zasługi Profesora są wielkie zarówno w zakresie botaniki jak i nauki w ogóle. Dzięki Profesorowi wielu młodych ludzi uzyskało szansę na bliski kontakt z nauką światową. Profesor Pieniążek był Kolegą mojego Mistrza, genetyka i hodowcy roślin, Profesora Szymona Breja z Wyższej Szkoły Rolniczej a później Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Profesora Pieniążka poznawałem niejako z drugiej ręki, z opowieści mojego Mistrza.

Wierzę, że idee Profesora będą kontynuowane w Państwa środowisku, a Jego naukowe osiągnięcia cenione i wykorzystywane dla dalszego postępu.


Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTB
Dr hab. prof. Romuald Kosina