Kondolencje


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Szczepana Pieniążka.

Przesyłamy szczere wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora. W tym smutnych chwilach jesteśmy razem z Wami.

Członkowie Białostockiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Botanicznego