Kondolencje

Z żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci Profesora Pieniążka, w uznaniu jego zasług, szczególnie za sady pełne jabłek dostępnych dla nas przez cały rok.

Składamy wyrazy ubolewania

Z wyrazami szacunku

Zarząd Oddziału PTB w Bydgoszczy.