Kondolencje-Wspomnienia

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5
00-043 WARSZAWA

Szanowna Pani Dyrektor
Prof. dr hab. Danuta Goszczyńska
Instytut Sadownictwa i kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa z głębokim żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci Pana Profesora S. A. Pieniążka.

Odczuliśmy to odejście szczególnie boleśnie, ponieważ Profesor był jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia. Ten nestor sadowniczej polskiej nauki, światowej sławy uczony i popularyzator wiedzy, jako profesor akademicki na SGGW był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń członków SITO, a jako Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa zatrudniał i promował przez wiele lat dziesiątki członków naszego Stowarzyszenia.

Chociaż żegnamy Pana Profesora, to pozostanie na zawsze w naszej pamięci nie tylko jako niekwestionowany twórca polskiego sadownictwa, ale również skromny, życzliwy, wyrozumiały, wspaniały człowiek o gołębim sercu.

Przekazujemy Dyrekcji Instytutu, Radzie Naukowej i wszystkim pracownikom wyrazy kondolencji, prosząc jednocześnie o przekazanie wyrazów współczucia Rodzinie zmarłego Pana Profesora.


Prezes
dr Andrzej Holewiński
w imieniu własnym,
Zarządu Głównego
i wszystkich członków SITO