Kondolencje

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej


Szanowna Pani
Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska

Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Szczepana A. Pieniążka, założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz znanego na całym świecie wybitnego  uczonego. Odszedł od nas twórca potęgi polskiego sadownictwa, wychowawca wielu pokoleń pracowników naukowych i  praktyków, który otworzył  na świat polską naukę ogrodniczą.
Zawsze będziemy pamiętać Profesora jako wybitnego botanika, humanistę, pedagoga i naukowca.
Rodzinie zmarłego oraz społeczności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa składam w imieniu własnym oraz pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wyrazy głębokiego współczucia. 


Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
prof. dr hab. Edward S. Gacek