Kondolencje-Wspomnienia

W dniu 1 lipca 2008 roku w wieku 95 lat zmarł profesor Szczepan Aleksander Pieniążek

Profesor Pieniążek swoją bardzo aktywną i wszechstronną działalnością stworzył podwaliny do rozwoju polskiej nauki sadowniczej i krajowego sadownictwa. Dzięki temu polska nauka sadownicza była i jest znana na całym świecie. Profesor zmienił nasze sadownictwo na nowoczesne i dochodowe. Staliśmy się  jednym z największych producentów owoców na świecie. Powstało wiele nowych i nowoczesnych gospodarstw sadowniczych, które osiągają znaczące dochody z produkcji owoców. Za to byli wdzięczni Profesorowi już za Jego życia i zachowają na zawsze  w pamięci wdzięczność i szacunek.

Profesor Pieniążek wychował liczną rzeszę pracowników naukowych i producentów owoców. Dla bardzo wielu osób stworzył warunki do zapoznania się ze światowym sadownictwem w wielu krajach świata. Reprezentował nasz kraj i nasze sadownictwo na całym świecie. Tego dotąd nie udało się żadnej osobie w kraju.

Profesor był wielkim Człowiekiem. Wyróżniał się wielką życzliwością, pomagał każdemu, kto się do Niego zwrócił. Urzekająca była Jego skromność w kontaktach z ludźmi. Najbardziej odczuwaliśmy to my – Jego współpracownicy i znajomi. Podziwialiśmy Jego pracowitość, dyscyplinę osobistą oraz ogromną wiedzę nie tylko z zakresu sadownictwa. Do osób szczęśliwych i wdzięcznych za możliwość współpracy i kontaktów w Profesorem zalicza się także niżej podpisany. Mamy Profesorowi wiele do zawdzięczenia, gdyż mogliśmy zmienić na lepsze nasze postępowanie w życiu zawodowym i osobistym.

Profesor Pieniążek był wieloletnim członkiem honorowym Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Służył nam radą i cennymi uwagami w naszej działalności. Członkowie Towarzystwa wyrażają swoją wdzięczność i głęboki szacunek dla Profesora.  Dołączamy się do wyrazów głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

                       Cześć Jego pamięci
Członkowie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych
                Prof. dr hab. Eberhard Makosz