Kondolencje-Wspomnienia

Towarzystwo Przyjaciół Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr Szczepana A. Pieniążka.

Prof. Pieniążek był znanym i cenionym w kraju i na świecie wybitnym uczonym przyrodnikiem i humanistą.

Był osobowością charyzmatyczną, epatującą ogromnym ciepłem, życzliwością i niezwykłą skromnością. W ciągu swojego długiego i pracowitego życia dokonał rzeczy tak wielu, że wystarczyłoby to na wypełnienie kilku życiorysów.

Prof. dr Szczepan A. Pieniążek swą aktywną działalnością badawczą i organizatorską stworzył fundamenty dla rozwoju nauki sadowniczej i towarowej produkcji owoców w Polsce. Był wychowawcą i najlepszym nauczycielem wielu pokoleń pracowników nauki i sadowników praktyków. Dla nich stworzył warunki do poznawania świata, nauki i praktyki sadowniczej w wielu krajach.

Dziełem swojego życia nazywał Prof. Pieniążek powołanie do istnienia Instytut Sadownictwa w Skierniewicach. Przez 37 lat był jego dyrektorem. Wyniki badań szybko wdrażane były do praktyki sadowniczej. Przez lata udało się wypracować niezwykle harmonijną współprace naukowców ISK i sadowników praktyków. W działalności statutowej Instytutu, działalność upowszechnieniowa miała najwyższą rangę. Najlepszy przykład tej działalności dawał sam Profesor. Osobiście odwiedzał rejony produkcji sadowniczej i gospodarstwa wielu sadowników.

Na przełomie lat 83-84 zrodziła się inicjatywa powołania organizacji wspierającej i wspomagającej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w trudnym okresie rodzącej się nadziei na przemiany w Polsce. Prof. Pieniążek był gorącym zwolennikiem tej inicjatywy. Współpracował z sadownikami i kwiaciarzami na etapie opracowania statutu i programu działania.
W swoim „Pamiętniku sadownika” napisał cyt. ” Sadownicy i kwiaciarze polscy zrobili mi wielką przyjemność. W 1984 r. utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa”. Pan Profesor był pierwszym Honorowym Członkiem Towarzystwa. Już za Jego życia wdzięczni byliśmy Panu Profesorowi za wszystko co czynił jako najlepszy nauczyciel i dobry człowiek. Takim pozostanie w naszej pamięci.

Przekazujemy Dyrekcji Instytutu, wszystkim pracownikom, Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

w imieniu Zarządu i Członków TPISiK
Stanisław Mączewski
Mirosław Łempicki
Romuald Milczarek