Kondolencje

Profesorowi dr hab. Szczepanowi A.Pieniążkowi

Wspaniałemu Człowiekowi, wybitnemu Uczonemu, Twórcy i wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, pod kierunkiem którego miałem szczęście i zaszczyt pracować

       składam najwyższy hołd i wyrazy żalu
              Zdzisław Woźniak