Kondolencje

Wybitnego Uczonego, założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach , wspaniałego Organizatora, Wychowawcę wielu pracowników nauki i praktyki, Twórcę  wysokiego poziomu polskiego sadownictwa i kwiaciarstwa

Profesora dr hab. Szczepana A.Pieniążka

z wyrazami wdzięczności i głębokiego żalu
w imieniu ogrodników regionu łódzkiego

żegna


Zarząd
Związku Ogrodniczego w Łodzi