Kondolencje

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy w dniu 1 lipca br.
wiadomość o śmierci Profesora A. Pieniążka.
Twórcy nowoczesnego polskiego sadownictwa,
wieloletniego Dyrektora Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Odszedł od nas największy polski sadownik-autor naszej potęgi.
Oddany bezgranicznie stworzonej idei i skuteczny jej realizator,
twórca sukcesu dziesiątków tysięcy polskich gospodarstw i rodzin,
wielki naukowiec i humanista, wychowawca i pedagog,
nasz niekwestionowany autorytet.

W imieniu Zarządu i Członków
Związku Sadowników RP
Prezes Mirosław Maliszewski