Kondolencje

Profesor dr hab. 
Danuta Goszczyńska
Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach

Szanowna Pani Dyrektor,

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy w dniu 1 lipca br. wiadomość o śmierci Profesora Szczepana A. Pieniążka. Twórcy i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Składamy hołd Profesorowi dziękując za wszystko, czego nas nauczył. Odchodzi kolejny Wielki Polak, wspaniały człowiek, powszechnie szanowany i ceniony wybitny naukowiec. Wielki autorytet w dziedzinie sadownictwa.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego żalu z powodu tak wielkiej straty i przekazać wyrazy współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom Profesora.


                                                       W imieniu Zarządu i członków
                                                  Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy
                                                                  Prezes Piotr Kaczor

Skierniewice, 8 lipca 2008 r.