Laboratoria

Strona Archiwalna

Aktualne Certyfikaty, druki zleceń znajdują się na tronie Instytutu Ogrodnictwa www.inhort.pl

 Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych

  • makro i mikroskładniki w roślinach, glebie, sokach
  • azotany i azotyny
  • metale ciężkie

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności

  • pozostałości środków ochrony roślin
  • badania zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną
 
 

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich