Certyfikaty

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności   

Certyfikat Zgodności
z Zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej 

 

Statement of GLP Compliance

 

Certyfikat Akredytacji
2006 - 2010

 

Certyfikat Akredytacji
2010 - 2014