Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych

Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych od października 2001 roku posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 363, na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W roku 2009 certyfikat ten został  przedłużony do roku 2013. Nadrzędnym celem Pracowni jest zaspokojenie oczekiwań Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań.

Pracownia wykonuje  między innymi badania:

 • zasobności gleb i podłoży pod uprawy sadownicze,

 • składu mineralnego materiału roślinnego (np. liści, owoców, pędów, korzeni) oraz soków, koncentratów owocowych i warzywnych, wody, nawozów mineralnych i organicznych,

 • zanieczyszczenia produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego azotanami i metalami ciężkimi.

OFERUJEMY

Analizy objęte akredytacją:

 • gleba mineralna: oznaczenie pH w KCl oraz zawartości przyswajalnego fosforu,
  potasu i magnezu,

 • materiał roślinny (np. liście, owoce, pędy, korzenie) oraz żywność pochodzenia roślinnego: oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, azotanów i azotynów, metali ciężkich (kadm, ołów, arsen, rtęć) oraz powietrznie suchej i suchej masy,

 • soki, nektary, koncentraty owocowe i warzywne: oznaczenie zawartości fosforu, potasu, magnezu, wapnia i sodu.

 

oraz bardzo szeroki zakres analiz spoza zakresu akredytacji tj. między innymi:

 • pH, zasolenie, zawartość przyswajalnych lub całkowitych form makro i mikroskładników oraz  substancji organicznej w glebach mineralnych i organicznych,

 • zawartość makro i mikroskładników w liściach, owocach, sokach owocowych, przetworach owocowo-warzywnych,  nawozach  mineralnych i organicznych,

 • zawartość makro i mikroskładników w wodzie przeznaczonej do nawadniania upraw sadowniczych.

Obecnym i przyszłym naszym Klientom proponujemy usługi na bardzo wysokim poziomie, wykonywane przez wykwalifikowany zespół osób, posiadających długoletnie doświadczenie w pracy analitycznej. Zapewniamy rzetelną i miłą obsługę.