Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757.

 

 Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności wchodzi w skład Kompleksu Laboratoryjno-Szklarniowego Centrum Zaawansowanych Technologii „AgroTech” (CZT AgroTech) do Badań Bezpieczeństwa Żywności (BBŻ) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności zmieniła swoją siedzibę na nowoczesne, przestronne i klimatyzowane laboratorium oraz została wyposażona w najnowocześniejszy na świecie sprzęt analityczny.


 Pracownia wykonuje badania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym (owoce, warzywa, liście, pędy, korzenie) i produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego (np. soki, soki zagęszczone, susze, konfitury, dżemy, konserwy). Stosowane metody badawcze oparte są na normach i własnych procedurach badawczych.

Gwarancją jakości wykonywanych badań jest wdrożony system zarządzania, wykwalifikowany personel oraz wysokiej klasy aparatura pomiarowa. 

 Pracownia corocznie potwierdza swoje kompetencje w zakresie oznaczania pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego w międzynarodowych badaniach biegłości:
  • Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS) – Central Science Laboratory, Norfolk, UK, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food;
  • European Commission’s Proficiency Test on Pesticide Residues in Fruit and Vegetables (EUPT), University of Almeria, Spain.