Zakres Działalności

 
Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności  
 
  • Ocena pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby indywidualnych odbiorców produkujących żywność pochodzenia roślinnego w systemach Integrowanej Produkcji, Rolnictwa Ekologicznego, EUREPGAP i HACCP.

  • Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w płodach rolnych na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  • Rozwój i doskonalenie metod analitycznych badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.