Kontakt

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności 
Adres:
INSTYTUT OGRODNICTWA
PRACOWNIA BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
 
Kierownik Pracowni:
dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@insad.pl
tel.: (46 834 52 72
fax: 46 834 52 85
   

Kierownik ds. Jakości:
dr inż. Jolanta Szymczak
e-mail: Jolanta.Szymczak@insad.pl
tel.: 46 834 53 78
fax: 46 834 52 85

   
Nadzorujący Wyposażenie Pomiarowe: Teresa Bil
e-mail: Teresa.Bil@insad.pl
tel.: 46 834 53 36
fax: 46 834 52 85
   

OBSŁUGA KLIENTA: Alicja Kaźmierczak
e-mail: Alicja.Kazmierczak@insad.pl
tel.: 46 834 52 86
fax: 46 834 52 83