Zlecenie Badań

 Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności  
Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1500.

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym formularzem zlecenia i protokołem pobrania próbki kierować na adres:

INSTYTUT OGRODNICTWA
PRACOWNIA BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice