2006 r.

Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2006 r.

ROŚLINY OZDOBNE

 1. Właściwości fizyczne podłoży stosowanych do uprawy roślin ozdobnych w zależności od wielkości doniczek

 2. Metoda mikroiniekcji w ochronie kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

 3. Kondycjonowanie nasion astra chińskiego ‘Jolanta’ i pomidora ‘Janosik’

 4. Zastosowanie stresu termicznego w uprawie astra chińskiego

 5. Biochikol 020 PC nowy biopreparat do ochrony roślin ozdobnych przed chorobami

 6. Zwiększenie skuteczności stosowanych fungicydów w ochronie roślin ozdobnych poprzez zastosowanie środków Niagra lub Vice

 7. Zwalczanie rdzy białej (Puccinia horiana) na chryzantemach

 8. Zwiększenie skuteczności fungicydów w zwalczaniu mączniaka prawdziwego w zależności od czasu zwilżenia liści, dokładności opryskiwania i temperatury cieczy użytkowej

 9. Możliwości obniżenia stężenia fungicydów w ochronie roślin ozdobnych poprzez dodatek olei do cieczy użytkowej

 10. Rozszerzenie doboru fungicydów do zwalczania osutki sosny (Lophiodermium pinastri, L. seditosum)

 11. Identyfikacja gatunków Phytophthora przy pomocy markerów DNA