2007 r.

Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2007 r.

ROŚLINY OZDOBNE

  1. Pędzenie ozdobnych roślin drobnocebulowych 

  2. Metody zapobiegania występowaniu chlorozie młodych liści różaneczników oraz poprawy wzrostu i kwitnienia różaneczników w podłożu lekko kwaśnym i obojętnym  

  3. Zasady fertygacji i uprawy ozdobnych krzewinek z rodziny wrzosowatych na stołach zalewowych pod osłonami

  4. Zwalczanie rdzy chryzantemy i wierzby przy użyciu nowych fungicydów strobilurinowych