2009 r.

Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2009 r.

ROŚLINY OZDOBNE

  1. Rozpoznawanie i wykrywanie węgorków (Aphelenchoides sp.) w uprawie bylin

  2. Wykorzystanie techniki PCR w identyfikacji Phytophthora do gatunku

  3. Możliwości uprawy kurkumy i pustynnika na kwiaty cięte

  4. Zastosowanie Eko-Kompostu i szczepionek mikoryzowych  w proekologicznej produkcji krzewów ozdobnych w pojemnikach