Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej 2008

Na podstawie decyzji nr HOR hn - 4040 dec - 17/08 z dnia 5 września 2008 r., w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa prowadzono następujące badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.:

  • Ocena fenotypowa i molekularna wytworzonych materiałów wyjściowych jabłoni dla hodowli twórczej odmian o wysokiej jakości owoców i odporności na groźne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa)
    (załącznik pdf)

  • Ocena zdolności kombinacyjnej nowych genotypów truskawki dla określenia ich przydatności do hodowli deserowych odmian odpornych na werticyliozę z zastosowaniem markerów molekularnych QTL
    (załącznik pdf)

  • Otrzymanie hodowlanych materiałów wyjściowych koniczyny czerwonej o skróconej rurce korony dla łatwego zapylania kwiatów przez pszczoły i dobrego zawiązywania nasion
    (załącznik pdf)