Instrukcja korzystania z portalu meteo

 

Instrukcja korzystania z portalu internetowego Pessl – Stacja meteorologiczna „Sad Pomologiczny”.

  1. Logowanie

Dostęp do danych pogodowych odbywa się poprzez stronę internetową Pessl Instruments. W ramce wyboru języka wybieramy Polski. W celu zalogowania się na ww. stronę należy w pozycji ‘nazwa użytkownika’ wpisać: ISK, a w pozycji ‘hasło’: ISK (wielkimi literami), po czym nacisnąć przycisk Sign In. Poniżej widok strony startowej. Po wejściu na stronę można przeglądać dane aktualne i archiwalne ze stacji meteorologicznej umieszczonej w Sadzie Pomologicznym w Skierniewicach (sad doświadczalny ISK). 

 

image1

 

  1. Poruszanie się po portalu.

Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do strony głównej. Strona ta jest podzielona na dwie części. Z lewej znajdują się zakładki umożliwiające wybór interesujących nas czujników meteorologicznych oraz prognoza pogody (obszar ten można zwinąć po przyciśnięciu przycisku  <<). Z prawej znajduje się okno wyboru zakresu czasowego prezentowanych danych oraz umieszczone są wykresy i tabele zawierające dane z czujników pomiarowych. Stacja przesyła dane z czujników co 60 minut.  Przy dłuższym korzystaniu z serwisu, w celu aktualizacji danych należy nacisnąć przycisk ‘odświeżanie’ ( ) znajdujący się w zakładce Stations (prawa górna strona ekranu). Widok strony głównej poniżej:

 

image3

 

A) Wybór zakresu czasowego.

Po wejściu na stronę główną można ustawić interesujący nas zakres czasowy prezentowanych danych (łącznie z wynikami archiwalnymi). Zakres danych zmieniamy w okienku przedstawionym poniżej.

 

image4

 

 

 

Gdzie:

Data od - wybieramy od kiedy mają być wyświetlane dane,

Pokaż - ile dni lub godzin ma być wyświetlanych,

przycisk Pokaż - naciśnięcie powoduje wyświetlenie wybranego zakresu,

grupowane wg. - dane są grupowane (uśredniane lub sumowane) dla godzin/dni/miesięcy/brak grupowania,

◄►- klawisze do przewijania wykresu w przód lub w tył.

 

 

B) Wybór sensorów (opcjonalnie).

Domyślnie po zalogowaniu system wyświetla dane z głównych czujników zainstalowanych w stacji. Jeśli chcemy zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) liczbę czujników, z których odczyty mają być prezentowane na wykresie (wybrać tylko te parametry, które nas interesują) postępujemy według poniższych wskazówek. W lewym górnym rogu (w grupie Stacja meteo-sad pomologiczny) znajdują się zakładki zawierające „okienka”, dzięki którym można zaznaczyć interesujące nas czujniki. Poniżej zostaną opisane zakładki najbardziej istotne z punktu  widzenia użytkownika:

-Monitoring klimatu (w razie potrzeby otwieramy klikając dwa razy lewym przyciskiem myszki, zamykamy powtarzając tą czynność);  po otwarciu tej zakładki widzimy następujące podgrupy:

-        wszystkie sensory – znajdują się tu wszystkie sensory zainstalowane w stacji pogodowej.  Zaznaczając „okienka” wybieramy interesujące nas czujniki; dane uzyskane z tych czujników pojawią się w tabeli oraz na wykresie po naciśnięciu, umieszczonego nad wykresem po lewej stronie, przycisku ‘odświeżanie’ ( );

-        sensory chorobowe – dane z czujników istotne dla prognozowania zagrożeń wybranymi chorobami roślin;

-        sensory wegetacyjne – dane z czujników istotne dla monitorowania rozwoju roślin;

-        monitoring przymrozków i temperatury - dane z czujników umożliwiające ocenę zagrożenia przymrozkami;

-        monitoring temp. gleby i opadu – dane z czujników mierzących wilgotność gleby oraz wyliczona wartość ewapotranspiracji potencjalnej.

 

 

 

3. Przeglądanie prognozy pogody

Zakładka Prognoza pogody znajduje się w głównej grupie Stacja meteo-sad pomologiczny (w lewej części ekranu, w razie potrzeby otwieramy grupę poprzez dwukrotne kliknięcie myszką). Wewnątrz znajdujemy jedną podgrupę:

            -   prognoza pogody –  po wejściu do podgrupy (kliknięcie myszką) mamy dostęp do danych prognozowych (z wyprzedzeniem do 5 dni). Należy ustawić 5-dniowy zakres czasowy (od daty aktualnej) według opisu podanego w punkcie A (przykładowy wygląd okna poniżej). Wartości prognozowe przedstawione są na wykresie i w tabeli. Na wykresie temperatura aktualna jest zaznaczona czerwonymi kwadratami, temperatura prognozowana brązowymi rombami. W tabeli, w pierwszych trzech kolumnach znajdują się dane aktualne (suma opadów, temperatura i wilgotność powietrza), w kolejnych kolumnach przedstawione są dane prognozowe (przewidywana temperatura, opady i prędkość wiatru).

 

image5

 

 

 

Inne przydatne  przyciski do poruszania się po stronie:


 

Po zakończeniu korzystania z portalu należy się wylogować (przycisk ‘wyloguj się’ znajduje się w prawej górnej części ekranu).

 

Życzymy miłego i owocnego korzystania z naszego portalu.