Projekty finansowane przez MRiRW

 1. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

  2008 rok

  2009 rok

  2010 rok


 2. Program Wieloletni na lata 2008-2013 pod nazwą: „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów

  Obszary i zadania w Programie Wieloletnim

 3.  Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

  2008 r.


  2009 r.


2010 r.