Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego 2009

2009 r.

  1. Dobór odmian dla ekologicznych sadów i doskonalenie ekologicznej ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami

  2. Badania nad poprawą efektywności i jakości ekologicznego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin jagodowych (truskawka, porzeczka – czarna i kolorowa)