Oddział Pszczelnictwa

 strona www

1. Zakład Hodowli Pszczół
Kierownik: dr Małgorzata Bieńkowska
e-mail: Malgorzata.Bienkowska@man.pulawy.pl

Zespół Badawczy:
prof. dr Wojciech Skowronek, dr Dariusz Gerula, dr Beata Panasiuk, dr Jerzy Szymula

Zakład Hodowli Pszczół zajmuje siębadaniami procesów fizjologicznych zachodzących w organiźmie pszczół, opracowaniem metod doskonalenia genetycznego populacji pszczół i poprawy ich cech użytkowych przez krzyżowanie heterezyjne oraz poznaniem czynników poza genetycznych wpływających na poziom produkcji pasiecznej.

2. Zakład Technologii Pasiecznej
Kierownik: dr Piotr Skubida
e-mail: Piotr.Skubida@man.pulawy.pl

Zespół Badawczy:
dr Piotr Skubida, dr Krystyna Pohorecka, dr Michał Rybak, dr Piotr Semkiw

Zakład Technologii Pasiecznej prowadzi badania służące do opracowania nowych technologii pasiecznych.


3. Zakład Zapylania Roślin
Kierownik: doc. dr hab. Mieczysław Biliński
e-mail: Mieczysław.Bilinski@man.pulawy.pl

Zespół Badawczy:
dr inż. Dariusz Teper, dr Zbigniew Kołtowski

Zakład Zapylania Roślin zajmuje się badaniami owadów zapylających, ich biologią, rozsiedleniem, znaczeniem gospodarczym oraz nad metodami chowu i wykorzystania do zapylania roślin uprawnych oraz doświadczeniami polowymi i pracami laboratoryjnymi i związanymi z biologią kwitnienia, nektarowania, zapylania, plonowania roślin oraz ich wartością pszczelarską mającą na celu polepszenie plonów owoców i nasion oraz zbioru nasion.

4. Zakład Produktów Pszczelich
Kierownik: doc. dr hab. Helena Rybak-Chmielewska
e-mail: Helena.Chmielewska@man.pulawy.pl

Zespół Badawczy:
prof. dr Wit Chmielewski, doc. dr hab. Teresa Szczęsna, mgr Ewa Waś

Zakład Produktów Pszczelich zajmuje się chemicznymi i mikrobiologicznymi badaniami produktów pszczelich i określeniem zmian  jakie zachodzą podczas ich magazynowania.