Własność Intelektualna - Patenty i Prawa Ochronne uzyskane przez ISK

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach od początku swego istnienia uzyskuje patenty i prawa ochronne na opracowane przez swoich pracowników rozwiązania. Do 31 grudnia 2010 r. ISK uzyskał 143 patenty na wynalazki (w tym 1 patent europejski) i 126 praw ochronnych na wzory użytkowe oraz 4 prawa ochronne na znaki towarowe.

Kontakt: Jarosław Danelski

e-mail: jaroslaw.danelski@insad.pl

tel.: 46 8345314