Wydawnictwa

CZASOPISMA NAUKOWE

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach.

Zgodnie z punktacją czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego autorzy uzyskują za artykuł w:

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research – 6 punkty
Journal of Apicultural Science - 9 punktów
Zeszyty Naukowe ISK - 2 punkty

ZESZYTY POMOLOGICZNE